Mẫu biên bản chuyển nhượng bàn giao tư liệu được sử dụng trong quy trình thanh toán thương mại, sở hữu bán sản phẩm hóa, hỗ trợ tư vấn..... Việc các tổ chức, cá thể và doanh nghiệp lớn thường xuyên gồm có chuyển động điều đình bàn giao hội chứng từ bỏ, tài liệu, hồ sơ. Mời độc giả tham khảo mẫu biên bản chuyển giao tư liệu sau đây.Mẫu biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao công việcMẫu biên phiên bản giao dìm tài liệuBiên phiên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bạn dạng chuyển giao tư liệu bắt đầu nhất

1. Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao là gì?2. Mẫu biên bản bàn giao tài liệu số 13. Mẫu biên phiên bản bàn giao quá trình, hồ sơ tư liệu số 24. Mẫu biên bản chuyển nhượng bàn giao tư liệu số 35. Mẫu biên phiên bản bàn giao tài sản

1. Biên bạn dạng chuyển giao là gì?

Trong cuộc sống với các bước lúc chuyển nhượng bàn giao lại cho tất cả những người khác một sự việc làm sao kia như gia sản, quá trình, làm hồ sơ, hàng hóa,… hiện bản thân vẫn nắm giữ cần phải có một biên bạn dạng chuyển giao ví dụ. Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao đang đánh dấu ví dụ phần đông ban bố như bạn chuyển giao, tín đồ dấn, văn bản chuyển giao là gì,… Mặc cho dù không tồn tại hiệu lực pháp lý tuy thế biên bạn dạng bàn giao sử dụng chứng tỏ cho những sự kiện thực tiễn đã xẩy ra, làm cho căn cứ pháp lý cho các vấn đề phát sinh về sau.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao hồ sơ sổ sách


2. Mẫu biên phiên bản chuyển giao tư liệu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vị – Hạnh phúc………………….BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆUGiữa …(mặt giao) và….(mặt nhận)Hôm ni, ngày …. mon ….. năm …. trên …… sẽ triển khai cuộc họp chuyển giao tài liệu giữa …. (bên giao) với …… (mặt nhận) tiến hành theo … của …… ngày …I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:1/ Bên giao:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: ……Bà: … Chức vụ: …2/ Bên nhận:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: …Bà: … Chức vụ: …Chủ tọa: Ông …Thỏng ký: Ông …II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:Bên … vẫn tiến hành chuyển giao tài sản đến mặt … theo biểu những thống kê sau:Bảng thống kê gia tài bàn giaoSố TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chúCộng:
Tổng giá trị: Bằng số …Bằng chữ …Kể từ ngày … số tài trên vì chưng mặt …. Chịu trách rưới nhiệm thống trị.Biên bản này lập thành 4 bạn dạng có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 phiên bản, bên dìm giữ 2 phiên bản.CHỮ KÝ BÊN GIAOCHỮ KÝ BÊN NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vì – Hạnh phúc——-o0o——BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆUHôm nay ngày…./…./….., trên Công tyChúng tôi tất cả có:A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:1. Ông/ Bà :… Chức vụ:….Phòng: …2. Ông/ Bà …Chức vụ:…Phòng: …3. Ông/ Bà…. Chức vụ:… Phòng: …4. Ông/ Bà :… Chức vụ:…Phòng: …B. NGƯỜI BÀN GIAO:5. Ông/ Bà :… Chức vụ:… Phòng: …Đã thuộc thực hiện bàn giao quá trình cùng với nội dung như sau:1. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:TTNội dungNgười dấn bàn giaoKết luận12
2. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:TTNội dungNgười nhận bàn giaoKết luận12
Biên phiên bản hoàn thành vào mức …….h…….phút cùng ngày. Các bên tmê mẩn gia thuộc độc nhất vô nhị trí những ngôn từ bên trên.Biên bản được lập thành …. (………….) bạn dạng, mỗi mặt duy trì 01 (một) bản có giá trị pháp lý tương đồng.Quản lý cỗ phậnNgười nhận bàn giaoNgười bàn giao

CÔNG TY….......Số: …/........ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------o0o----------- ......, ngày ...… tháng ...... năm 20......
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆUBên Giao:Họ tên:.........................................................................................................................Chức vụ:......................................................................................................................Trụ sở:.........................................................................................................................Bên Nhận:Họ tên:.........................................................................................................................Chức vụ:......................................................................................................................Công ty:.......................................................................................................................Trụ sở:.........................................................................................................................

Xem thêm: Phần Mềm Đọc Đuôi Docx Trên Word 2003 Hiệu Quả Nhất, Hướng Dẫn Mở File Docx Bằng Word 2003

Chi máu tư liệu bàn giao:Bên GiaoBên Nhận

TÊN CƠ QUANSố: …../BBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vày – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢNGiữa …(bên giao) và….(mặt nhận)Hôm ni, ngày …. mon ….. năm …. tại …… đang thực hiện buổi họp chuyển nhượng bàn giao tài sản giữa …. (bên giao) cùng …… (bên nhận) triển khai theo … của …… ngày …I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:1/ Bên giao:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: ……Bà: … Chức vụ: …2/ Bên nhận:Ông: … Chức vụ: …Ông: … Chức vụ: …Bà: … Chức vụ: …Chủ tọa: Ông …Tlỗi ký: Ông …II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:Bên … đã thực hiện chuyển nhượng bàn giao gia tài mang lại mặt … theo biểu thống kê lại sau:Bảng thống kê gia sản bàn giaoSố TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chúCộng:
Tổng giá trị: Bằng số …Bằng chữ …Kể từ thời điểm ngày … số tài trên vì chưng bên …. Chịu đựng trách nhiệm làm chủ.Biên phiên bản này lập thành 4 bản có mức giá trị hệt nhau. Bên giao duy trì 2 bản, mặt dìm duy trì 2 bạn dạng.CHỮ KÝ BÊN GIAO Thỏng cam kết cuộc họp CHỮ KÝ BÊN NHẬN Chủ tọa cuộc họp

Biên bạn dạng bàn giao hồ sơ, tang vật dụng, phương tiện vi phạm hành chủ yếu về hóa đối chọi Ban hành theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC về phía dẫn xử phạt phạm luật hành bao gồm về hóa 1-1
*
Biên phiên bản chuyển giao gia tài Mẫu biên bản giao nhận tài sản tiên tiến nhất Mẫu biên phiên bản giao thừa nhận sổ bảo hiểm buôn bản hội Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao sổ bảo hiểm buôn bản hội của người lao hễ