Bài 2.

Bạn đang xem: Diện tích hình thoi lớp 4

Một hình thoi gồm tổng độ lâu năm hai tuyến phố chéo cánh bởi 45cm, biết con đường chéo trước tiên bằng 3/2 mặt đường chéo cánh sản phẩm nhị. Hỏi hình thoi kia tất cả diện tích S bằng bao nhiêu?

Giải:

*

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 2 = 5 (phần)

Đường chéo thứ nhất dài:

45 : 5 x 3 = 27 (cm)

Đường chéo máy nhì dài:

45 – 27 = 18 (cm)

Diện tích hình thoi:

27 x 18 : 2 = 243 (cm2)

Đáp số: 243cmét vuông.

Bài 3. Một miếng khu đất hình thoi gồm độ lâu năm một cạnh bằng 42m, bạn ta mong mỏi rào xung quanh miếng đất bởi 4 con đường dây kẽm tua. Hỏi đề nghị tất cả bao nhiêu mét dây kẽm gai nhằm rào?

Giải:

Chu vi miếng khu đất hình thoi:

42 x 4 = 168 (m)

Số mét dây kẽm gai cần phải có để rào miếng đất là:

168 x 4 = 672 (m)

Đáp số: 672m.

Bài 4. Biết hình chữ nhật ABCD có chu vi 22m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 3m. Em hãy tính diện tích hình thoi MNPQ.

*

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

22 : 2 = 11 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật ABCD là:

(11 – 3) : 2 = 4 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật ABCD là:

4 + 3 = 7 (cm)

Hình thoi MNPQ có mặt đường chéo QN = AB = 7cm, mặt đường chéo cánh MPhường = BC = 4centimet bắt buộc bao gồm diện tích bằng:

7 x 4 : 2 = 14 (cm2)

Đáp số: 14cm2.

Bài 5. Tìm diện tích hình chữ nhật MBOA, biết hình thoi ABCD có diện tích S bởi 48cm2 với mặt đường chéo cánh AC = 12cm.

*

Giải:

Độ lâu năm mặt đường chéo cánh BD của hình thoi ABCD bằng:

48 x 2 : 12 = 8 (cm)

Độ dài đoạn BO bằng:

8 : 2 = 4 (cm)

Độ nhiều năm đoạn AO bằng:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MBOA bằng:

6 x 4 = 24 (cm2)

Đáp số: 24cm2

Bài 6. Tìm diện tích S hình chữ nhật ABCD, biết hình thoi AMBN gồm diện tích bằng 14cm2, độ nhiều năm đoạn trực tiếp MO bằng 2centimet cùng chu vi hình chữ nhật ABCD bởi 22cm

*

Giải:

Độ nhiều năm đoạn MN bằng:

2 x 2 = 4 (cm)

Độ nhiều năm đoạn thẳng AB bằng:

14 x 2 : 4 = 7 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật ABCD bằng:

22 : 2 = 11 (cm)

Độ nhiều năm chiều rộng AD của hình chữ nhật ABCD bằng:

11 – 7 = 4 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng:

7 x 4 = 28 (cm2)

Đáp số: 28cm2.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1. Tính diện tích hình thoi biết độ dài hai đường chéo là:

a) 3m8dm và 5m

b)4m3cm và 60dm

Bài 2. Tính diện tích hình thoi, biết tổng độ nhiều năm hai tuyến đường chéo cánh là 1m với hiệu độ dài hai tuyến phố chéo đó là 24cm.

Bài 3. Một hình thoi gồm độ lâu năm lòng Khủng là 36cm, đáy bé bỏng bởi ¾ đáy mập. Tính diện tích S hình thoi kia.

Bài 4. Hình bên tất cả hình chữ nhật ABCD. Trung điểm của các cạnh thành quyết thoi MNPQ. Cho biết AB = 18centimet cùng BC = 2/3 AB. Tính diện tích S phần sơn đậm.

*

Bài 5. Hình thoi ABCD có diện tích 54mét vuông, độ lâu năm đường chéo AC là 12m. Tính độ lâu năm đường chéo BD.

Bài 6. Cho hình thoi ABCD bao gồm BC = 8cm, chiều cao AH = 5cm. Tính diện tích hình thoi ABCD ( hình thoi được coi là hình bình hành)

*

Bài 7.

Xem thêm: Lỗi Cài Đặt Fifa Online 3 - Cách Sửa Dễ Dàng Lỗi Giao Diện Fifa Online 3

Cho hình thoi ABCD có BC = 25cm, độ cao AH = 24centimet, BD = 40cm. Tính độ lâu năm đường chéo cánh AC.