Nhà tuyển dụng luôn coi mục tiêu nghề nghiệp là yếu tố quan trọng vào CV. Bài viết đang đưa ra một số ví dụ mục tiêu nghề nghiệp giúp cho bạn đã đạt được cỗ CV suôn sẻ. Nhưng thứ 1, Khi chắt lọc viết kim chỉ nam công việc và nghề nghiệp, chúng ta nên để ý các cách thức sau:

KISS (Keep it short và simple):Nhà tuyển chọn dụng không thích đọc một kim chỉ nam lâu năm lê thê. Hãy chắc chắn rằng phương châm của người tiêu dùng đủ nthêm gọn và logic. Thông thường một câu là đầy đủ, bắt buộc giới hạn từ ngữ tối nhiều trong 150 trường đoản cú.

Bạn đang xem: Mục tiêu nghề nghiệp tiếng anh

WIIFT (What’s In It For Them): Mục tiêu của doanh nghiệp tìm hiểu mục tiêu chung của nhà tuyển chọn dụng, bởi các bạn đang bán sức lao cồn của chính mình với nhà tuyển chọn dụng là khách thuê các bạn. Nó cần phải tập trung vào Việc “What’s In It For Them”. Cung cung cấp đủ đọc tin của chúng ta mang lại công ty tuyển dụng biết các gì mục tiêu quá trình cơ mà ai đang tìm kiếm tìm, gần như vị trí bạn mong muốn đạt được sau đây.

Be specific: Việc làm cùng ngành nghề như thế nào các bạn muốn?

*

Dưới đây là 27 bí quyết viết kim chỉ nam nghề nghiệp rõ ràng từ những người dân search Việc thực tế nhưng những bạn cũng có thể tyêu thích khảo:

#1. OBJECTIVE: General Manager in an established and successful business.

#2. POSITION TARGETS: Director of Lean Manufacturing, Continuous Improvement Change Agent, Value Stream Manager, Lean Manufacturing Champion, Process Improvement Manager, Continuous Improvement Leader, Operations Manager and Management Process Improvement Consultant.

#3. PROFESSIONAL OBJECTIVE: To continue my career with an organization that will utilize my MANAGEMENT, SUPERVISION & ADMINISTRATIVE skills lớn benefit mutual growth and success.

#4. OBJECTIVE: I am currently looking for a full time position in an environment that offers a greater challenge, increased benefits for my family, and the opportunity to lớn help the company advance efficiently và productively.

#5. OBJECTIVE: Director of Operations/General Manager

#6. JOB TARGET: My goal is lớn become associated with a company where I can utilize my skills và gain further experience while enhancing the company’s productivity và reputation.

#7. OBJECTIVE: To secure a position with a stable & profitable organization, where I can be a thành viên of a team and utilize my business experience khổng lồ the fullest.

#8. OBJECTIVE: To further my professional career with an executive cấp độ management position in a world class company. Seek to diversify my skills in another industry and as part of a larger organization. Relocation desirable.

#9. EMPLOYMENT OBJECTIVE: Long term consulting project or Permanent Position.

#10. OBJECTIVE: I am pursuing a career as an tài khoản manager with limited overnight travel. I am seeking lớn deliver my retìm kiếm, analytical, as well as presentation skills that will benefit in volume, growth, brand, & profits.

*

#11. OBJECTIVE: To contribute superior project and operations management skills và experience in an IT Service Management role.

#12. CAREER OBJECTIVE: Position as an engineer or related position which offers key participation, team oriented tasks, immediate challenges, and career opportunity.

#13. OBJECTIVE: Seeking Position in systems/ or network engineering / Team Lead

#14. OBJECTIVE: Seek to lớn work in an environment that will challenge me further; while allowing me lớn contribute to the continued growth và success of the organization. Obtain a position that will provide me the ability khổng lồ apply my sales and work experience to lớn a growing industry. Look forward to lớn working with a company that promotes unique products and services; và provides me with the opportunity khổng lồ meet and exceed assigned sales goals. Consultative sầu selling approach coupled with the energy and drive as an individual contributor with minimal supervision or team selling environment. Experience with quotas ranging from 15k per month to 800k per year with excellent attainment.

#15. OBJECTIVE: To lead, challenge & be challenged in a sale strategy or business/market development position. Analyze và improve sầu sale, sales và operational performance. Develop products, markets và relationships.

#16. OBJECTIVE: An able, enthusiastic, skilled, & reliable computer technician seeking a position that reflects my experience, skills, and personal attributes including dedication, meeting goals, creativity, & the ability lớn follow through.

#17. OBJECTIVE: Seeking a position in Management

*

#18. OBJECTIVE: To acquire a challenging position in an environment where I can best utilize my skills và education.

#19. OBJECTIVE: VICE PRESIDENT/DIRECTOR. Travel/Relocate Internationally. Operating business philosophy: Amazing things can be accomplished when no one cares who gets the credit.

#đôi mươi. OBJECTIVE: To further my experience & knowledge in the field of electronics & warehouse

#21. OBJECTIVE: Position at a leading organization as a financial analyst or trader và continue my education in the financial field by obtaining the CFA designation.

#22. OBJECTIVE: Obtain a management, analyst or consulting position, in the Healthcare IT industry.

#23. OBJECTIVE: To apply my expertise as ‘Marketing Director’ for a dynamic organization that encompasses hiring a kinh doanh director is an investment. An investment that is crucial khổng lồ the success of almost all aspects of the organization.

#24. OBJECTIVE: I am a consistent, hard-working, highly motivated person. I enjoy working with the public. I feel that I am a friendly, outgoing và dependable person. I feel it is crucial khổng lồ demonstrate the importance of my job duties & expectations. I am looking to lớn improve my position in the work force, expand my knowledge và skills. I am also looking khổng lồ establish long term employment in a friendly environment.

#25. OBJECTIVE: Seeking employment in Transportation Coordination, Equipment Manager, but would enjoy discussing other available positions for which I am qualified.

#26. OBJECTIVE:A strong desire lớn transkhung “as-is” organizations inlớn “to-be” market and industry leaders. Additional interest in organizations looking lớn expvà their global presence.

#27. OBJECTIVES SUMMARY: My objective is to lớn leverage my experience while continuing lớn be challenged. I have sầu đôi mươi years of experience working for service providers delivering sale intelligence products and services. My background in Management, Account Management, Project Management & Technical Process Management represent a chất lượng combination of disciplines.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Toàn Phần Hình Trụ, Toàn Phần Hình Trụ Có Vd Minh Họa

*

ULI chúc bạn kiếm được điểm trong mắt nhà tuyển dụng bằng phần lớn mẫu mã câu tiếng Anh phương châm nghề nghiệp vào CV.