Trang nhà » Biểu mẫu mã » Biểu mẫu mã Thuế - Kế toán thù » Mẫu quyết định chỉ định kế tân oán trưởng mới nhất năm 2021

*
Mẫu Quyết định chỉ định kế tân oán trưởng năm 2021

Nội dung mẫu Quyết định chỉ định kế toán trưởng năm 2021

Mẫu tham mê khảo

TÊN CÔNG TYCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc
Số : 01/QĐ—-oo0oo—- ………..,ngày…tháng….năm…..

Bạn đang xem: Quyết định bổ nhiệm kế toán

QUYẾTĐỊNH

(V/v bổ nhiệm kế toán thù trưởng)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………………

CăncứLuậtdoanhnghiệp20đôi mươi.Căncứvàotráchnhiệm,quyềnhạnvàchứcnăngcủaGiámđốcCôngty.CăncứvàonhucầucánbộđiềuhànhtổchứcCôngty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm: ………………………………………….. Giới tính: ……………..

Singh ngày: ………………. Dân tộc: …………… Quốc tịch: ……………….

Số CMND/CCCD: …………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ……………..

HKTT: …………………………

Giữ chức vụ: kế toán thù trưởng của Công ty kể từ ngày ký quyết định .

Điều2: Mức lương khởi điểm thừa kế với các khoản phú cấp cho khác theo quy chế Công tyĐiều3:Tráchnhiệmvàquyềnhạn

Thiếtlậphồsơvàsổsáchkếtoántàithiết yếu,chứngtừcủaCôngty;thựchiệnđầyđủchứcnăng củangườiphụtráchkếtân oán.giao hoán với ban ngành thuế và các cơ quan chức năng tương quan đến hệ thống kế toán thù công ty.Chịu trách nhiệm trước Ban người có quyền lực cao trên cương vị kế toán.

Điều 4:Quyết định này còn có hiệu lực Tính từ lúc ngày cam kết. Ông (bà) mang tên trên điều 1 và các phòng ban liên quan Chịu đựng trách nhiệm thực hiện ra quyết định này..

Nơi nhận: Nlỗi điều 4 : để chấp hành;Chi cục thuế….. (dĩ nhiên HS đăng ký thuế);Lưu vnạp năng lượng chống shop./.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Phương Đông Học Phí Đại Học Dân Lập Phương Đông 2019

………………………., ngày…tháng….năm….. ĐẠI DIỆN PHÁPhường LUẬT (ký kết, ghi rõ chúng ta tên)

Tải về chủng loại Quyết định chỉ định kế tân oán 2021

Tải về chủng loại Quyết định chỉ định kế tân oán trưởng năm 2021 file world tại đây

Download Quyết định bổ nhiệm kế toán 2021 file pdf trên đây