✓ ️❤️❤️Ứng dụng khử vi khuẩn cực tốt trên Android. Giúp phòng vi rút ít, khóa áp dụng, tăng tốc Smartphone và dọn rác rến tăng bộ nhớ lưu trữ.✓ ~~~~~~~✓ Cập nhật Virus Scan Engine✓ Cập nhật cửa hàng tài liệu Antivirus mới✓ Cập nhật tuấn kiệt Tổ chức thông báo (ẩn thông báo)✓ Sửa những lỗi
*
*
*
*